• Thanh toán trực tuyến dịch vụ công bằng quét mã VietQR

    - 10:25 | 10/01/2022

    Trên cơ sở triển khai thành công với 2 ngân hàng đầu tiên, trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp triển khai dịch vụ tới toàn bộ ngân hàng thành viên đã tham gia dịch vụ Chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã ...

    Trước         Sau