• Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế và Luật Đầu tư công

    - 13:26 | 13/06/2019

    Sáng ngày 13/6, với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với đa số ...

    Trước         Sau