• Gỡ “nút thắt” quy tắc xuất xứ

    - 09:55 | 26/09/2022

    Các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hiện nay còn khá rắc rối, nhiều vấn đề liên quan cùng lúc đến nhiều bộ, ngành.

    Trước         Sau