• Hiệu quả của chính sách đối với DN nữ?

    - 11:45 | 11/03/2016

    Theo kiến nghị của các hiệp hội doanh nhân nữ các địa phương, thời gian tới cần quy định rõ hơn việc DNNVV do phụ nữ làm chủ là đối tượng được hưởng hỗ trợ của Luật Hỗ trợ DNNVV.

  • Quyền lợi giằng co vì chậm chia lãi

    - 09:01 | 28/05/2015

    Phú Mỹ Hưng là liên doanh giữa bên nước ngoài (Công ty Central Trading & Development Coporation - Đài Loan) với đối tác Việt Nam IPC (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh), có vốn pháp định là 60 triệu ...

    Trước         Sau