• Cần siết chặt quản lý rác điện tử

    - 07:13 | 22/11/2021

    Việt Nam từ lâu là một trong những nước có nhiều nguy cơ hứng chịu những dòng chảy của rác điện tử từ các nước phát triển. Trong khi đó, việc xử lý rác điện tử hiện còn bất cập nhưng chưa có được sự ...

  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

    - 08:59 | 03/10/2020

    Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế; quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học;... là những chính ...

    Trước         Sau