• Chưa phải thời điểm phù hợp để bỏ room tín dụng

    - 08:38 | 12/07/2021

    Ở thời điểm hiện tại, yêu cầu quan trọng của Chính phủ đang là ổn định vĩ mô, trước hết phải ổn định thị trường tài chính tiền tệ. Hạn mức tín dụng đang là một trong những công cụ hiệu quả để NHNN bình ...

    Trước         Sau