• AD Capital viết tiếp

    - 10:11 | 24/06/2022

    Bên cạnh việc khơi thông dòng chảy, sông Cổ Cò cũng được thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam quy hoạch là trục phát triển mới, gắn với đô thị đẳng cấp và du lịch nghỉ dưỡng. Góp phần không nhỏ tạo cảnh quan ...

    Trước         Sau