• Lá chắn thép cho ngân hàng số

    - 07:50 | 07/01/2020

    Chuyển đổi số đang là hướng đi chiến lược của các ngân hàng, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, song song với chuyển đổi số với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại (qua internet, điện thoại, ...

    Trước         Sau