StoxPlus đổi tên thành FiinGroup

StoxPlus đổi tên thành FiinGroup

Việc thay đổi tên này là một bước đi quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc thương hiệu công ty, bao gồm việc chuẩn hóa nhãn hiệu các sản phẩm hệ thống một cách nhất quán bao gồm FiinPro, FiinTrade, FiinConnex, FiinGate, và FiinTek... ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động