• SWIFT MT 101 - Giải pháp quản lý vốn toàn cầu

    - 10:28 | 11/11/2019

    Dịch vụ này hướng tới cung cấp cho khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia có đăng ký mã SWIFT để thực hiện giao dịch quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại và quản lý vốn toàn cầu; hỗ trợ xử lý ...

    Trước         Sau