• Nỗi lo tàu cá nằm bờ

    - 08:38 | 02/11/2018

    Nếu không có sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực từ chính quyền, thì sẽ rất khó để ngân hàng theo dõi được quá trình sản xuất cũng như dòng tiền của ngư dân.

    Trước         Sau