• Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 26-30/7

    - 07:26 | 02/08/2021

    Tâm lý tích trữ khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng 6, tuy nhiên, CPI 7 tháng năm 2021 tăng thấp nhất trong 5 năm kể từ 2016 là thông tin kinh tế nổi bật được Tổng cục Thống ...

    Trước         Sau