WB đề xuất 6 giải pháp  hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

WB đề xuất 6 giải pháp hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), lần đầu tiên Việt Nam cam kết sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính ...
Tăng trưởng xanh thu hút nguồn lực quốc tế

Tăng trưởng xanh thu hút nguồn lực quốc tế

Ngày 16/8 tại Hà Nội, NHNN và Nhóm công tác Ngân hàng (BWG) tổ chức Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.
Thu hút nguồn lực hỗ trợ mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Thu hút nguồn lực hỗ trợ mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng tới phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, để thu hút được nguồn lực tài chính nhằm ...
Tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Nhóm công tác Ngân hàng (BWG) tổ chức Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững”.
Việt Nam và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương cần tăng cường nỗ lực giảm khí thải carbon 

Việt Nam và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương cần tăng cường nỗ lực giảm khí thải carbon 

Quá trình các quốc gia thực hiện giảm khí thải carbon và đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1.5 độ C ngày càng trở nên khó khăn. Nghiên cứu về vấn đề này, mới đây PwC Việt Nam ...
Cần áp dụng KPI cho tăng trưởng xanh

Cần áp dụng KPI cho tăng trưởng xanh

Tổng chi phí suy thoái môi trường làm mất 9,9% thu nhập của Việt Nam năm 2020. Đó là con số mà ông Jacques Morisset - Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra tại một cuộc hội thảo ...
Tăng trưởng xanh để tăng trưởng bền vững

Tăng trưởng xanh để tăng trưởng bền vững

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần xây dựng khung thể chế cho tăng trưởng xanh, lồng ghép yếu tố xanh vào các chính sách tài khóa, công nghiệp, tài chính, nguồn ngân sách… để có thể phát triển bền vững và tận dụng được ...
Tín dụng thúc đẩy tăng trưởng xanh

Tín dụng thúc đẩy tăng trưởng xanh

Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu và ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng ...
Đi tới thịnh vượng nhờ tăng trưởng xanh

Đi tới thịnh vượng nhờ tăng trưởng xanh

Việc xây dựng “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050” là mục tiêu và ưu tiên cấp thiết giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, hướng tới khát vọng ...
Khơi thông dòng vốn xanh từ các ngân hàng

Khơi thông dòng vốn xanh từ các ngân hàng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ , giai đoạn vừa qua, các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai các gói tín dụng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng ...
Các doanh nghiệp ASEAN đang hướng đến tăng trưởng xanh

Các doanh nghiệp ASEAN đang hướng đến tăng trưởng xanh

Khảo sát “HSBC Navigator: Hiện tại, tương lai và ý nghĩa với doanh nghiệp” công bố mới đây của Tập đoàn HSBC cho thấy, 81% công ty tại Đông Nam Á dự báo tăng trưởng kinh doanh khả quan trong năm tới (cao hơn mức ...
Muốn thúc đẩy tăng trưởng xanh, phải đồng bộ các giải pháp

Muốn thúc đẩy tăng trưởng xanh, phải đồng bộ các giải pháp

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngày nay được coi là vấn đề cốt yếu của tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng là một ...
Tăng trưởng xanh: Vốn ngân hàng xây dựng tương lai bền vững

Tăng trưởng xanh: Vốn ngân hàng xây dựng tương lai bền vững

Tính đến cuối quý I/2019, dư nợ cho vay đối với các dự án tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững tại hệ thống TCTD tại Việt Nam đã đạt khoảng hơn 242.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2018...
Để tăng trưởng xanh: Điều tiết bằng chính sách thuế

Để tăng trưởng xanh: Điều tiết bằng chính sách thuế

Chính sách thuế nhằm hạn chế sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm gây nguy hại đối với môi trường chưa phù hợp thực tiễn; số thu từ các sắc thuế này chưa tương xứng với những tổn hại mà các hoạt động liên quan ...
Phát triển KCN sinh thái để thúc đẩy tăng trưởng xanh

Phát triển KCN sinh thái để thúc đẩy tăng trưởng xanh

Giải pháp cộng sinh công nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) sinh thái là một trong những công cụ thực hành “kinh tế tuần hoàn” để phát triển bền vững.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động