• Giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

    - 19:48 | 24/08/2021

    Đó là nội dung chính của Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân ...

  • Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh

    - 09:42 | 27/05/2019

    “Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10%; đến cuối năm 2025, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 8%” là mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát ...

    Trước         Sau