• Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

    - 15:21 | 24/01/2022

    Một trong những quy định mới của Thông tư về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo là quy định người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường ...

    Trước         Sau