• Doanh nghiệp “tăng tốc” trên  sân chơi EVFTA

    - 10:52 | 27/08/2020

    Sau gần một tháng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động chuyển đổi nguồn nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo quy tắc xuất xứ, tận dụng tối ...

    Trước         Sau