• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/9

  - 07:15 | 10/09/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm nhẹ 0,82 điểm (-0,09%) xuống 889,32 điểm; thanh khoản thị tương đương phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 113 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/9

  - 06:54 | 09/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng nhẹ 1,89 điểm (+0,21%) lên 890,14 điểm; thanh khoản thị trường sụt giảm; khối ngoại bán ròng gần 274 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/9

  - 07:24 | 08/09/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 13,29 điểm (-1,47%) xuống 888,25 điểm; thanh khoản thị trường giữ ở mức cao; khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 12 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/9

  - 07:04 | 04/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 12,24 điểm (+1,37%) lên 903,97 điểm; thanh khoản thị trường tăng mạnh; khối ngoại mua ròng mạnh gần 381 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 31/8

  - 07:23 | 01/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 2,67 điểm (+0,30%) lên 881,65 điểm; thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao; khối ngoại duy trì bán ròng mạnh gần 247 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/8

  - 07:06 | 28/08/2020

  Thị trưởng mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 1,24 điểm (+0,14%) lên 874,71 điểm; thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 242 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/8

  - 07:19 | 27/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index chỉ giảm 0,65 điểm (-0,07%) xuống 873,47 điểm; thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 355 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/8

  - 07:19 | 26/08/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 5,44 điểm (+0,63%) lên 874,12 điểm; thanh khoản thị trường tăng mạnh; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 433 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/8

  - 07:14 | 25/08/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 13,9 điểm (+1,63%) lên 868,68 điểm; thanh khoản thị trường ở mức cao; khối ngoại bán ròng mạnh gần 403 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 17-21/8

  - 07:18 | 24/08/2020

  Tuần qua thị trường mở không có giao dịch thành công. Kết thúc phiên cuối tuần 21/8, VN-Index đạt 854,78 điểm, tăng 4,04 điểm (+0,47%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường ở mức trung bình; nhà đầu tư nước ngoài ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/8

  - 06:21 | 21/08/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 3 điểm (-0,35%) xuống 848,21 điểm; thanh khoản thị trường tăng vọt; khối ngoại mua ròng mạnh gần 1.400 tỷ đồng...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 19/8

  - 07:20 | 20/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,56%) lên 851,21 điểm; thanh khoản thị trường ở mức trung bình; khối ngoại bán ròng nhẹ gần 24 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 18/8

  - 06:47 | 19/08/2020

  Thị trường mở phiêm hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 3,72 điểm (-0,44%) xuống 846,43 điểm; thanh khoản thị trường ở mức thấp; khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 293 tỷ đồng...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/8

  - 07:02 | 18/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 0,59 điểm (-0,07%) xuống 850,15 điểm; thanh khoản thị trường ở mức thấp; khối ngoại tiếp tục bán ròng 93 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 10-14/8

  - 07:21 | 17/08/2020

  Thị trường mở có một tuần không có giao dịch thành công. Kết thúc phiên cuối tuần 14/8, VN-Index đạt 850,74 điểm, tăng 9,28 điểm (+1,10%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường tương đương tuần trước; nhà đầu tư nước ...