• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/2

  - 07:38 | 07/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 12,63 điểm (+1,36%) lên 938,54 điểm; HNX-Index tăng 2,65 điểm (+2,57%) lên 105,84 điểm; UPCOM-Index tăng 0,40 điểm (+0,72%) lên 55,61 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/2

  - 07:28 | 06/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 3,18 điểm (-0,34%) xuống 925,91 điểm; HNX-Index tăng 0,62 điểm (+0,6%) lên 103,19 điểm; UPCOM-Index tăng 0,46 điểm (+0,86%) lên 55,21 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/2

  - 07:23 | 05/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 0,95 điểm (+0,10%) lên 929,09 điểm; HNX-Index tăng 1,26 điểm (+1,24%) lên 102,57 điểm; UPCOM-Index tăng 0,37 điểm (+0,66%) lên 54,74 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh. Khối ngoại bán ròng mạnh ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/2

  - 07:26 | 04/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 8,48 điểm (-0,91%) xuống 928,14 điểm; HNX-Index giảm 1,05 điểm (-1,03%) xuống 101,31 điểm; UPCOM-Index giảm 0,75 điểm (-1,36%) xuống 54,38 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức khá cao. Khối ngoại mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 20-31/1

  - 07:28 | 03/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.000 tỷ đồng. Kết thúc ngày 31/1, VN-Index đứng ở mức 936,62 điểm, giảm mạnh 42,24 điểm (-4,32%) so với phiên cuối tuần trước nghỉ lễ; HNX-Index giảm 1,52 điểm (-1,46%) xuống 102,36 điểm; UPCOM-Index giảm 0,28 điểm (-0,51%) ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 30/1

  - 07:25 | 31/01/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm mạnh 31,88 điểm (-3,22%) xuống 959,58 điểm; HNX-Index cũng giảm mạnh 2,17 điểm (-2,04%) xuống 104,11 điểm; UPCOM-Index giảm 0,49 điểm (-0,87%) xuống 55,73 điểm. Thanh khoản thị trường tăng khá mạnh. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/1

  - 07:42 | 30/01/2020

  Phiên trước nghỉ lễ, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 5,09 điểm (+0,52%) lên 991,46 điểm; HNX-Index tăng 0,69 điểm (+0,65%) lên 106,28 điểm; UPCOM-Index tăng 0,26 điểm (+0,46%) lên 56,22 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/1

  - 07:41 | 22/01/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 7,74 điểm (+0,79%) lên 986,37 điểm; HNX-Index tăng 0,95 điểm (+0,91%) lên 105,59 điểm; UPCOM-Index tăng 0,50 điểm (+0,85%) lên 55,96 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn không cải thiện. Khối ngoại mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/1

  - 07:26 | 21/01/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,03%) xuống 978,63 điểm; HNX-Index tăng 0,76 điểm (+0,73%) lên 104,64 điểm; UPCom-Index tăng 0,07 điểm (+0,14%) lên 55,49 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Khối ngoại mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 13-17/1

  - 07:30 | 20/01/2020

  Thị trường mở tuần qua không có giao dịch thành công. Kết thúc tuần ngày 17/1, VN-Index đứng ở mức 978,96 điểm, tăng 10,42 điểm (+1,08%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 1,66 điểm (+1,62%) lên 103,88 điểm; UPCOM-Index giảm nhẹ 0,15 điểm (-0,27%) ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/1

  - 07:30 | 17/01/2020

  Thị trường mờ phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 6,75 điểm (+0,70%) lên 974,31 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,13 điểm (+1,10%) lên 104,32 điểm; UPCOM-Index tăng 0,10 điểm (+0,20%) lên 55,46 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/1

  - 07:30 | 16/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 0,56 điểm (+0,06%) lên 967,56 điểm; trong khi đó, HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,16%) xuống 103,19 điểm; UPCOM-Index giảm 0,34 điểm (-0,63%) xuống 55,35 điểm. Thanh khoản thị trường ở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/1

  - 07:30 | 15/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 1,16 điểm (+0,12%) lên 967 điểm; HNX-Index tăng 1,06 điểm (+1,04%) lên 103,36 điểm; UPCOM-Index tăng 0,05 điểm (+0,11%) lên 55,70 điểm. Thanh khoản thị trường tăng tích cực. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/1

  - 07:25 | 14/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 2,7 điểm (-0,28%) xuống 965,84 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,08 điểm (+0,08%) lên 102,3 điểm; UPCOM-Index tăng 0,09 điểm (+0,14%) lên 55,64 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 6-10/1

  - 07:30 | 13/01/2020

  Thị trường mở trong tuần không có giao dịch thành công. Kết thúc tuần ngày 10/1, VN-Index đứng ở mức 968,54 điểm, tăng 3,40 điểm (+0,35%) so với tuần trước đó; HNX-Index giảm nhẹ 0,17 điểm (-0,17%) xuống 102,39 điểm; UPCOM-Index giảm 1,09 điểm (-1,92%) ...