• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/10

  - 08:02 | 09/10/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đạt mức 918,84 điểm, giảm 0,88 điểm (-0,10%); thanh khoản thị trường giảm; khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ gần 34 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/10

  - 08:12 | 08/10/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 4,05 điểm (+0,44%), đạt mức 919,72 điểm; thanh khoản thị trường bật tăng; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 187 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/10

  - 07:28 | 07/10/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng nhẹ 0,99 điểm (+0,11%) lên 915,67 điểm; thanh khoản thị trường tăng cao; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 101 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 21-24/9

  - 07:08 | 28/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục một tuần không có giao dịch thành công. Kết thúc phiên cuối tuần 25/9, VN-Index đạt 908,27 điểm, tăng 7,32 điểm (+0,81%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao; nhà đầu ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/9

  - 07:05 | 25/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 3,92 điểm (-0,43%) xuống 908,58 điểm; thanh khoản thị trường giảm nhẹ; khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 23/9

  - 07:03 | 24/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 6,31 điểm (+0,70%) lên 912,50 điểm; thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước; khối ngoại mua ròng hơn 115 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/9

  - 07:06 | 18/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 3,43 điểm (-0,38%), xuống 894,04 điểm; thanh khoản thị trường tăng mạnh; khối ngoại liên tục bán ròng, phiên hôm qua bán hơn 127 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/9

  - 06:49 | 17/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 1,21 điểm (+0,14%), đạt 897,47 điểm; thanh khoản thị trường giảm mạnh; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 145 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/9

  - 07:16 | 16/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 1,69 điểm (+0,19%), đạt 896,26 điểm; thanh khoản thị trường tương tự phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 383 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/9

  - 07:10 | 15/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 5,60 điểm (+0,63%) lên 894,57 điểm; thanh khoản thị vẫn ở mức cao; khối ngoại bán ròng mạnh hơn 402 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 7-11/9

  - 07:22 | 14/09/2020

  Thị trường mở tuần qua không có giao dịch thành công. Kết thúc phiên cuối tuần 11/9, VN-Index đạt 888,97 điểm, giảm 12,57 điểm (-1,39%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường tăng mạnh; nhà đầu tư nước ngoài mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/9

  - 06:53 | 11/09/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm nhẹ 0,50 điểm (-0,06%) xuống 888,82 điểm; thanh khoản thị vọt tăng mạnh; khối ngoại mua ròng mạnh gần 5.100 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/9

  - 07:15 | 10/09/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm nhẹ 0,82 điểm (-0,09%) xuống 889,32 điểm; thanh khoản thị tương đương phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 113 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/9

  - 06:54 | 09/09/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng nhẹ 1,89 điểm (+0,21%) lên 890,14 điểm; thanh khoản thị trường sụt giảm; khối ngoại bán ròng gần 274 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/9

  - 07:24 | 08/09/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 13,29 điểm (-1,47%) xuống 888,25 điểm; thanh khoản thị trường giữ ở mức cao; khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 12 tỷ đồng…

    Trước         Sau