• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/12

  - 08:10 | 15/12/2022

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, NHNN bơm ròng 5.693,25 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng 2,98 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 14/12.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/12

  - 08:35 | 14/12/2022

  Tỷ giá trung tâm đi ngang, NHNN bơm ròng 19.670,83 tỷ đồng, hay chỉ số VN-Index tăng 15,38 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 13/12.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/12

  - 08:16 | 09/12/2022

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, NHNN bơm ròng 623,49 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 9,51 điểm lên 1.050,53 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 8/12. 

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/12

  - 08:27 | 08/12/2022

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng, Kho bạc Nhà nước huy động thành công toàn bộ 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu, NHNN bơm ròng 2.202,44 tỷ đồng hay VN-Index giảm 7,67 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/12

  - 08:14 | 07/12/2022

  Tỷ giá trung tâm đi ngang, NHNN bơm ròng 37,61 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng hay chỉ số VN-Index giảm mạnh 44,98 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 30/11

  - 08:09 | 01/12/2022

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng, NHNN hút ròng 451,06 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng phiên thứ năm liên tiếp với mức 16,26 điểm (+1,58%) lên mức 1.048,42 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 30/11.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/11

  - 08:17 | 25/11/2022

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 1 đồng, NHNN bơm ròng 2.031,47 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở hay chỉ số VN-Index tăng 1,71 điểm (+0,18%) lên 947,71 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 24/11.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/11

  - 08:17 | 10/11/2022

  Tỷ giá trung tâm đi ngang, NHNN hút ròng 15.197,81 tỷ đồng hay VN-Index tăng 3,94 điểm (+0,40%) đạt mức 985,59 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/11.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/11

  - 08:07 | 04/11/2022

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, NHNN bơm ròng 9.998,1 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở, thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng hay VN-Index giảm 3,38 điểm (-0,33%) xuống mức 1.019,81 điểm... là ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 31/10

  - 08:29 | 01/11/2022

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng, chỉ số chứng khoán vẫn chịu áp lực dù VN-Index tăng nhẹ 0,58 điểm lên mức 1.027,94 điểm, hay NHNN hút ròng 3.073,27 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở... là một số thông tin ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/10

  - 08:03 | 28/10/2022

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 5 đồng, NHNN bơm ròng 4.011,01 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở hay chỉ số VN-Index tăng mạnh 34,65 điểm (+3,49%) lên mức 1.028,01 điểm... là một số thông tin kinh tế ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/6

  - 08:17 | 23/06/2021

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh 17 đồng; NHNN tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất ở mức 2,50%; chỉ số VN-Index tăng 7,34 điểm (+0,53%) lên 1.379,97 điểm; HNX-Index tăng 0,84 điểm ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/2

  - 08:52 | 09/02/2021

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.000 tỷ đồng. VN-Index mất 43,73 điểm (-3,88%) xuống 1.083,18 điểm; thanh khoản trên thị trường đạt mức rất cao; khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.400 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/2

  - 08:40 | 02/02/2021

  Tỷ giá trung tâm ở mức 23.151 VND/USD, giảm mạnh 09 đồng so với phiên cuối tuần trước; VN-Index giảm 21,1 điểm (-2,0%) xuống 1.035,51 điểm... đó là một số thông tin kinh tế - tài chính đáng chú ý ngày 01/02/2021.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/12

  - 08:36 | 04/12/2020

  Chốt phiên ngày 3/12, VN-Index tăng 5,48 điểm (+0,54%) lên 1.019,80 điểm; nghiệp vụ thị trường mở, phiên hôm qua, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,50%, không có khối lượng trúng thầu, không có khối ...

    Trước         Sau