• Thúc xử lý nợ xấu hiệu quả hơn

    - 08:29 | 10/01/2020

    NHNN vừa ban hành Thông 32/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với LS.TS. Bùi Quang Tín ...

    Trước         Sau