Thông quan với Trung Quốc khôi phục từ 8/1

Thông quan với Trung Quốc khôi phục từ 8/1

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết đã nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động