• Đảm bảo tín dụng chính sách xã hội thông suốt trong mùa dịch

    - 16:54 | 18/05/2021

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cả hệ thống NHCSXH nói chung, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã và đang hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính ...

  • Xử lý nợ xấu vẫn chưa thật thông suốt

    - 08:09 | 24/05/2019

    Việc xử lý nợ xấu của các TCTD yếu kém gặp nhiều khó khăn do để xử lý dứt điểm nợ xấu, thu hồi tài sản không sinh lời của các TCTD này đòi hỏi phải có cơ chế phân bổ tổn thất, giảm nhẹ ...

    Trước         Sau