• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/8

  - 07:10 | 11/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng nhẹ 1,74 điểm (+0,21%) lên 843,20 điểm; thanh khoản toàn thị trường ở mức trên trung bình; khối ngoại bán ròng hơn 191 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 3-7/8

  - 07:22 | 10/08/2020

  Thị trường mở tuần qua không có giao dịch thành công. Chốt tuần 7/8, VN-Index đạt 841,46 điểm, tăng mạnh 43,07 điểm (+5,39%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường có cải thiện; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/8

  - 07:17 | 07/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 2,24 điểm (+0,27%) lên 840,04 điểm; thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh; khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 11 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/8

  - 07:19 | 06/08/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 10,23 điểm (+1,24%) lên 837,80 điểm; thanh khoản toàn thị trường tăng; khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 25 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/8

  - 07:26 | 05/08/2020

  Thị trường mở tiếp tục một phiên không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 12,92 điểm (+1,59%) lên 827,57 điểm; thanh khoản toàn thị trường giảm khá mạnh; khối ngoại quay trở lại bán ròng hơn 115 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/8

  - 07:39 | 04/08/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đứng ở mức 814,65 điểm, tăng 16,26 điểm (+2,04%); thanh khoản toàn thị trường ở mức khá cao; khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 13 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 27-31/7

  - 07:31 | 03/08/2020

  Thị trường mở tuần qua không có giao dịch thành công. Chốt tuần 31/7, VN-Index lao xuống mức 798,39 điểm, giảm mạnh 30,77 điểm (-3,71%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường ở mức thấp; nhà đầu tư nước ngoài mua ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 30/7

  - 06:52 | 31/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 10,29 điểm (+1,03%) lên 801,13 điểm; thanh khoản toàn thị trường giảm 56% so với phiên trước đó; khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ gần 14 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/7

  - 06:58 | 30/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index dừng ở mức 790,84 điểm, giảm 22,52 điểm (-2,77%); thanh khoản toàn thị trường tăng; khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 305 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/7

  - 07:04 | 29/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 28,19 điểm (+3,59%) lên 813,36 điểm; thanh khoản toàn thị trường giảm 39% so với phiên trước; khối ngoại tiếp tục mua ròng 220 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/7

  - 07:08 | 28/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 43,99 điểm (-5,31%) xuống 785,17 điểm; thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh; khối ngoại mua ròng mạnh hơn 298 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 20-24/7

  - 07:04 | 27/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6,4 tỷ đồng. Chốt tuần 24/7, VN-Index lao xuống mức 829,16 điểm, giảm mạnh 42,86 điểm (-4,92%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường tăng tích cực; khối ngoại tiếp tục bán mạnh ròng hơn ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 23/7

  - 07:16 | 24/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 856,75 điểm, tăng nhẹ 1,67 điểm (+0,20%); thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 84 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/7

  - 07:10 | 23/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6,4 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 855,08 điểm, giảm 6,61 điểm (-0,77%); thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ; khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 154 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/7

  - 07:11 | 22/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index dừng ở mức 861,69 điểm, tăng 0,29 điểm (+0,03%); thanh khoản toàn thị trường tương đương phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 308 tỷ đồng…

    Trước         Sau