• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/6

  - 06:59 | 05/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 883,9 điểm, tăng 2,73 điểm (+0,31%); HNX-Index tăng 0,93 điểm (+0,80%) lên 117,42 điểm; UPCoM-Index đứng giá, duy trì ở mức 56,33 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/6

  - 07:04 | 04/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 881, 17 điểm, tăng 6,37 điểm (+0,73%); HNX-Index tăng 2,85 điểm (+2,51%) lên 116,49 điểm; UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (+0,63%) lên 56,33 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 2/6

  - 07:16 | 03/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 874,8 điểm, giảm 3,87 điểm (-0,44%); HNX-Index giảm 0,5 điểm (-0,44%) xuống 113,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,70%) lên 55,98 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/6

  - 06:31 | 02/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.997 tỷ đồng. VN-Index tăng mạnh 14,2 điểm (+1,64%) lên 878,67 điểm; HNX-Index đứng ở mức 114,14 điểm, tăng 4,33 điểm (+3,94%); UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+1,02%) lên 55,59 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 25-29/5

  - 08:16 | 01/06/2020

  Tuần từ 25/05 - 29/05, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng – giảm mạnh quan các phiên. Chốt phiên cuối tuần 29/05, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.261 VND/USD, tăng trở lại 19 đồng so với phiên cuối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/5

  - 07:31 | 29/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 3.000 tỷ đồng. VN-Index đứng ở mức 861,39 điểm, tăng 3,91 điểm (+0,46%); HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,69%) lên 109,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (+0,15%) lên 55,01 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Khối ngoại quay ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/5

  - 07:15 | 28/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.000 tỷ đồn. VN-Index dừng ở mức 857,48 điểm, giảm 11,65 điểm (-1,34%); HNX-Index giảm 1,6 điểm (-1,45%) xuống 108,89 điểm; UPCoM-Index giảm 0,4 điểm (-0,72%) xuống 54,93 điểm. Thanh khoản thị trường tăng vọt. Khối ngoại tiếp tục ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/5

  - 06:42 | 27/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.000 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 869,13 điểm, tăng 10,09 điểm (+1,17%); HNX-Index tăng 1,34 điểm (+1,23%) lên 110,49 điểm; UPCoM-Index tăng 0,4 điểm (+0,73%) lên 55,33 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/5

  - 07:13 | 26/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.002 tỷ đồng. VN-Index đứng ở mức 859,04 điểm, tăng 6,3 điểm (+0,74%); HNX-Index tăng 2,11 điểm (+1,97%) lên 109,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,69 điểm (+1,27%) lên 54,93 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức tích cực. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 18-22/5

  - 07:14 | 25/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 22.994 tỷ đồng. Kết thúc phiên 22/5, VN-Index dừng ở mức 852,74 điểm, tăng 25,71 điểm (+3,11%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index giảm 1,98 điểm (-1,82%), xuống mức 107,04 điểm; UPCOM-Index tăng 1,09 điểm (+2,05%) lên ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/5

  - 06:50 | 22/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 862,73 điểm, tăng 9,82 điểm (+1,15%); HNX-Index giảm 1,2 điểm (-1,12%) xuống 105,74 điểm; UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (+0,56%) lên 54,31 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Khối ngoại quay ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/5

  - 07:30 | 21/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.998 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 852,91 điểm, tăng 6,99 điểm (+0,83%); HNX-Index giảm 1,89 điểm (-1,74%) xuống 106,94 điểm; UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (0,39%) lên 54,01 điểm. Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Khối ngoại mùa ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 19/5

  - 07:24 | 20/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 845,92 điểm, tăng 8,91 điểm (+1,06%); HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,27%) lên 108,83 điểm; UPCoM-Index tăng 0,51 điểm (+0,96%) lên 53,80 điểm. Lượng tiền đổ vào thị trường mạnh. Khối ngoại bán ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 18/5

  - 07:32 | 19/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 5.000 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index tăng 9,98 điểm (+1,21%) lên 837,01 điểm; HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,44%) xuống 108,54 điểm; UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (+0,26%) lên 53,29 điểm. Thanh khoản của thị trường ở mức khá. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 11-15/5

  - 07:18 | 18/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 25.001 tỷ đồng. Kết thúc phiên 15/5, VN-Index dừng ở mức 827,03 điểm, tăng 13,30 điểm (+1,63%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index giảm 1,0 điểm (-0,91%), xuống mức 109,02 điểm; UPCOM-Index tăng 0,24 điểm (+0,45%) lên ...

    Trước         Sau