• Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 5-9/4

  - 08:05 | 12/04/2021

  Trong tuần từ 05/04 - 09/04, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm qua hầu hết các phiên. Chốt phiên 09/04, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.214 VND/USD, giảm mạnh 27 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. ...

 • Thông tư 03 hỗ trợ cả ngân hàng và doanh nghiệp

  - 15:28 | 08/04/2021

  Với Thông tư 03 mới ban hành, NHNN bổ sung thêm các điều kiện để cho phép các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tái cơ cấu các khoản nợ còn lại đến hạn và điều này hỗ trợ cả ngân hàng và doanh ...

 • Thông tư 03: Hành lang pháp lý quan trọng

  - 09:05 | 07/04/2021

  Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) đánh giá, những điều chỉnh tại Thông tư  số 03/2021/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, ...

 • Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

  - 08:58 | 07/04/2021

  NHNN vừa chính thức ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01) về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm ...

 • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN

  - 08:01 | 05/04/2021

  NHNN vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng ...

    Trước         Sau