• LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41

  - 15:07 | 03/12/2019

  Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cho LienVietPostBank  được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn trước thời hạn.

 • Cân nhắc cơ cấu lại danh mục tài sản

  - 08:05 | 05/10/2019

  Kể từ ngày 1/1/2020, Thông tư 41/2016/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực thi hành và các ngân hàng sẽ phải áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Tuy nhiên đến nay NHNN mới có quyết định chấp thuận áp dụng ...

 • Ngân hàng và đích đến Basel II

  - 13:05 | 06/09/2019

  Áp dụng Basel II là yêu cầu tất yếu đối với các NHTM tại Việt Nam và theo quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41), kể từ 1/1/2020, các ngân hàng sẽ phải chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo ...

 • Basel II: Không cán đích bằng mọi giá

  - 10:32 | 26/04/2019

  Cũng giống như các nước khác, các ngân hàng Việt Nam vấp phải một số khó khăn cơ bản khi triển khai Basel II như chất lượng nguồn dữ liệu, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, hạ tầng công nghệ, công ...

 • Khi thực tế không khả thi, điều chỉnh là cần thiết

  - 14:04 | 21/04/2019

  Tại Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được NHNN đưa ra lấy ý kiến, một trong những quy định đáng chú ý là ...

    Trước         Sau