• Cập nhật thị trường tiền tệ tuần từ 18-22/3/2019

    - 09:30 | 26/03/2019

    Bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa phát hành báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tuần từ 18-22/3/2019 với một số điểm đáng chú ý.

  • TPCP tháng 1/2019: Huy động hơn 36 nghìn tỷ đồng

    - 09:35 | 01/02/2019

    Tháng 1/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 18 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP), huy động được tổng cộng 36.343,5 tỷ đồng, giảm 19,2% so với tháng 12/2018.

    Trước         Sau