• Năm 2022, phấn đấu dự toán thu nội địa tăng 6-8%

  - 08:23 | 07/06/2021

  Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2022 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước ...

 • Thu nội địa vượt 9,3% dự toán

  - 10:13 | 14/01/2020

  Tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, tăng 9,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ, Tổng cục Thuế cho thông tin tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thuế năm ...

 • Thu nội địa 11 tháng tăng 12,6%

  - 14:30 | 05/12/2019

  Tính đến hết tháng 11/2019, tổng thu ngân sách nội địa đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018, Tổng cục Thuế cho biết tại cuộc họp giao ban diễn ra ngày 4/12.

 • 5 tháng, thu ngân sách nội địa tăng 14,1% so với cùng kỳ

  - 10:33 | 10/06/2019

  Tại cuộc họp giao ban của Tổng cục Thuế diễn ra cuối tuần qua, cơ quan này cho biết với 88.200 tỷ đồng huy động được trong tháng 5 thì luỹ kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước ...

 • Bội chi ngân sách 42,2 nghìn tỷ đồng

  - 10:09 | 29/10/2018

  Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 15/10/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 1.009 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm.

    Trước         Sau