• Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản mừng

    - 13:00 | 12/11/2018

    Đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã gần như hoàn tất việc giao những đơn hàng xuất khẩu cuối của năm 2018.

    Trước         Sau