• Miễn tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương

    - 08:02 | 13/09/2021

    Để hỗ trợ kịp thời cho tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố, UBND TP. Đà Nẵng đã đề xuất chính sách hỗ trợ miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho tất ...

    Trước         Sau