• Tạo sức bật mới cho thương mại Việt Nam-EU

    - 07:11 | 28/10/2021

    Sau một năm đi vào thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy thương mại hai chiều mà còn là lợi thế ưu việt cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong bối ...

    Trước         Sau