• Tiết kiệm online “lên ngôi” giữa thời dịch Covid-19

    - 16:32 | 08/04/2020

    Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, nhiều ngân hàng đã khuyến khích khách hàng chuyển sang kênh tiết kiệm online với lãi suất niêm yết các kỳ hạn đều nhỉnh hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy.    

    Trước         Sau