• Bảo vệ người tiêu dùng tài chính và phát triển bền vững

    - 15:58 | 05/08/2022

    Ngày 5/8, Học viện Ngân hàng phối hợp với Học viện Quốc tế về người tiêu dùng tài chính (IAFICO) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ người tiêu dùng tài chính và phát triển bền vững”. Hội thảo đã tạo ra ...

    Trước         Sau