• Kết nối để kích hoạt tín dụng nông nghiệp đô thị

  - 10:36 | 06/12/2017

  Đến cuối tháng 10/2017 dư nợ cho vay đối với các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đạt 2.398 tỷ đồng.

 • Nan giải lực hút vốn nông nghiệp công nghệ cao

  - 13:30 | 29/09/2017

  Nông nghiệp công nghệ cao cần quy mô lớn, giá trị cao, cho vay lĩnh vực này đang gặp nhiều rào cản về tài sản bảo đảm, hạn điền đất đai, chính sách bảo hiểm nông nghiệp… 

 • Vừa triển khai, vừa chỉnh sửa

  - 09:19 | 04/08/2017

  Sẽ tháo gỡ vướng mắc về pháp lý trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 • Nâng cánh cho nông nghiệp công nghệ cao

  - 08:54 | 15/05/2017

  NHNN đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các đơn vị liên quan xây dựng bộ tiêu chí cụ thể xác định các DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch ...

 • Gói 100 ngàn tỷ đồng cho nông nghiệp CNC bắt đầu kích hoạt

  - 08:56 | 19/04/2017

  Các dự án nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng lợi kép từ nguồn ngân sách hỗ trợ và nguồn ưu đãi lãi suất cho vay từ các NHTM.

 • Ngân hàng sẵn sàng nhập cuộc

  - 09:54 | 31/03/2017

  Chủ trương dành 100 nghìn tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao là hoàn toàn đúng đắn và các NHTM đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn.

 • Gỡ vướng cho tín dụng nông nghiệp công nghệ cao

  - 08:55 | 27/03/2017

  Cần nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nông nghiệp để tạo thuận lợi cho DN thực hiện thủ tục giao dịch tài sản đảm bảo tại NHTM.

 • Cẩn trọng xâm lấn hạn mức vay

  - 09:23 | 15/03/2017

  Tài sản đảm bảo cho các khoản vay của DN hầu như không tăng lên nhưng các NHTM lại phải gia tăng cho vay theo tỷ lệ tín chấp để tăng cấp vốn cho các chương trình, dự án nông nghiệp.

 • Gói tín dụng nào cũng phải hiệu quả

  - 09:31 | 06/03/2017

  Các NHTM có cho vay được hay không còn phải trên cơ sở thẩm định dự án của DN. Vì dù là gói tín dụng nào thì đối với các NH vẫn phải lấy chất lượng tín dụng làm đầu. 

    Trước         Sau