• Hiệp định CPTPP: Nhà bảo trợ mới cho toàn cầu hóa

    - 13:00 | 31/10/2018

    CPTPP, thường được gọi là TPP-11, là hiệp định thương mại tự do giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn có ...

    Trước         Sau