• 8 chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2019

    - 07:30 | 01/10/2019

    Tốc độ tối đa của ô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; Lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân từ 30.000 đồng... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ ...

    Trước         Sau