• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/2

  - 07:00 | 25/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 29,75 điểm (-3,19%) xuống 903,34 điểm; HNX-Index giảm 3,91 điểm (-3,62%) xuống 104,18 điểm; UPCOM-Index giảm 1,07 điểm (-1,90%) xuống 55,23 điểm. Thanh khoản thị trường tăng vọt so. Khối ngoại tiếp tục bán ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày tuần từ 17-21/2

  - 07:26 | 24/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 22.976 tỷ đồng. Kết thúc ngày 21/2, VN-Index đứng ở mức 933,09 điểm, giảm nhẹ 4,36 điểm (-0,47%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index giảm 1,65 điểm (-1,50%) xuống 108,09 điểm; UPCOM-Index giảm 0,17 điểm (-0,30%) xuống ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/2

  - 07:13 | 21/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 9,37 điểm (+1,01%) lên 938,13 điểm; HNX-Index tăng 0,27 điểm (+0,25%) lên 109,57 điểm; UPCOM-Index giảm 0,05 điểm (-0,11%) xuống 56,34 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 19/2

  - 07:26 | 20/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 0,83 điểm (+0,09%) lên 928,76 điểm; HNX-Index giảm 0,77 điểm (-0,70%) xuống 109,30 điểm; UPCOM-Index tăng 0,15 điểm (+0,27%) lên 56,40 điểm. Thanh khoản thị trường tương tự phiên trước. Khối ngoại tiếp tục ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 18/2

  - 07:14 | 19/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 6,84 điểm (-0,73%), xuống mức 927.93 điểm; HNX-Index tăng 0,51 điểm (+0,46%) lên mức 110.07 điểm; UPCOM-Index giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,02%) xuống 56,25 điểm. Thanh khoản thị trường có cải thiện. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/2

  - 07:28 | 18/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 2,68 điểm (-0,29%) xuống 934,77 điểm; HNX-Index cũng giảm 0,17 điểm (-0,15%) xuống 109,57 điểm; UPCOM-Index giảm 0,22 điểm (-0,37%) xuống 56,26 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 10-14/2

  - 07:23 | 17/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.000 tỷ đồng. Kết thúc ngày 14/2, VN-Index đứng ở mức 937,45 điểm, giảm 3,30 điểm (-0,35%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index tăng 4,82 điểm (+4,59%) lên 109,74 điểm; UPCOM-Index tăng 0,71 điểm (+1,27%) lên mức ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/2

  - 06:54 | 14/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 0,56 điểm (+0,06%) lên 938,24 điểm; HNX-Index giảm 0,32 điểm (-0,29%) xuống 108,19 điểm; UPCOM-Index tăng 0,26 điểm (+0,47%) lên 56,17 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 12/2

  - 07:41 | 13/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 3,01 điểm (+0,32%) lên 937,68 điểm; HNX-Index tăng 3,73 điểm (+3,56%) lên 108,51 điểm; UPCOM-Index tăng 0,25 điểm (+0,43%) lên 55,91 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện. Khối ngoại tiếp tục bán ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/2

  - 07:03 | 12/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 3,94 điểm (+0,42%) lên 934,67 điểm; HNX-Index tăng 0,81 điểm (+0,78%) lên 104,78 điểm; UPCOM-Index tăng 0,30 điểm (+0,54%) lên 55,67 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Khối ngoại bán ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/2

  - 07:35 | 11/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 10,02 điểm (-1,07%) xuống 930,73 điểm; HNX-Index giảm 0,95 điểm (-0,91%) xuống 103,97 điểm; UPCOM-Index giảm 0,39 điểm (-0,70%) xuống 55,37 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức rất thấp. Khối ngoại mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 3-7/2

  - 07:34 | 10/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 36.000 tỷ đồng. Kết thúc ngày 7/2, VN-Index đứng ở mức 940,75 điểm, tăng 4,13 điểm (+0,44%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index tăng 2,56 điểm (+2,50%) lên 104,92 điểm; UPCOM-Index tăng 0,63 điểm (+1,14%) lên mức ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/2

  - 07:38 | 07/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 12,63 điểm (+1,36%) lên 938,54 điểm; HNX-Index tăng 2,65 điểm (+2,57%) lên 105,84 điểm; UPCOM-Index tăng 0,40 điểm (+0,72%) lên 55,61 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/2

  - 07:28 | 06/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.000 tỷ đồng. VN-Index giảm 3,18 điểm (-0,34%) xuống 925,91 điểm; HNX-Index tăng 0,62 điểm (+0,6%) lên 103,19 điểm; UPCOM-Index tăng 0,46 điểm (+0,86%) lên 55,21 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/2

  - 07:23 | 05/02/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng. VN-Index tăng 0,95 điểm (+0,10%) lên 929,09 điểm; HNX-Index tăng 1,26 điểm (+1,24%) lên 102,57 điểm; UPCOM-Index tăng 0,37 điểm (+0,66%) lên 54,74 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh. Khối ngoại bán ròng mạnh ...

    Trước         Sau