• Giảm áp lực nợ xấu để đồng hành cùng doanh nghiệp 

    - 14:25 | 05/08/2021

    Các đợt bùng phát dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng, tạo áp lực nợ xấu lên hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn các ngân hàng phải trích lập dự phòng ...

    Trước         Sau