• Quỹ Bình ổn giá giảm dần đều

    - 09:45 | 06/11/2018

    Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá trong quý III/2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

    Trước         Sau