• Fitch giảm triển vọng kinh tế toàn cầu

    - 11:10 | 18/06/2019

    Trong bản Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Fitch Ratings đã hạ triển vọng tăng trưởng GDP thế giới vào năm 2020, do chịu tác động của cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra và cảnh báo rằng các ...

    Trước         Sau