• Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ

    - 06:50 | 05/11/2022

    Trúc Chỉ kể câu chuyện với mong muốn thay đổi cách nhìn mới về cây tre Việt để tạo dựng niềm tự hào văn hóa...

    Trước         Sau