• Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

    - 18:47 | 24/05/2022

    Ngày 24/5/2022, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao; và bà Pamnella DeVolder, Tham tán Thông tin Văn hoá, Đại ...

    Trước         Sau