• Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

    - 16:10 | 06/05/2019

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

    Trước         Sau