• Thúc đẩy giao thương Việt Nam – Turkmenistan

    - 09:57 | 04/07/2022

    Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, có thể nói quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Turkmenistan phát triển rất tốt đẹp trong suốt 30 năm qua. Trên thực tế, hai nước còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác.

    Trước         Sau