• Tỷ giá sáng 27/12: Tỷ giá trung tâm giảm

  - 09:56 | 27/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (27/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã giảm sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá ngày 24/12: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:42 | 24/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (23412), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 23/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:15 | 23/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (23/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng ...

 • Tỷ giá sáng 22/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:14 | 22/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (22/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 21/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:16 | 21/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (21/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã tăng trở lại sau hai phiên giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước đó nhưng đã ...

 • Tỷ giá sáng 20/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:28 | 20/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (20/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với phiên trước đó.

 • Tỷ giá ngày 17/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:59 | 17/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (17/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau hai phiên tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng có tăng có giảm so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so ...

 • Tỷ giá ngày 16/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 10:14 | 16/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (16/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 15/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:48 | 15/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (15/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng đã được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 14/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:53 | 14/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (14/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 13/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:02 | 13/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 10/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:18 | 10/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (10/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 9/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:12 | 09/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (8/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau ba phiên tăng mạnh trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm ...

 • Tỷ giá sáng 8/12: Tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ ba liên tiếp

  - 10:04 | 08/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (8/12), trong khi tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 7/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 10:28 | 07/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (7/12), tỷ giá trung tâm và giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.