• Tỷ giá sáng 26/5: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ

  - 09:41 | 26/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (26/5), trong khi tỷ giá trung tâm nhích nhẹ sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với cùng ...

 • Tỷ giá sáng 25/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:54 | 25/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (25/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước nhưng tăng ...

 • Tỷ giá sáng 24/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh

  - 09:25 | 24/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (24/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng tăng nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 19/5: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại

  - 09:25 | 19/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (19/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 18/5: Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

  - 09:47 | 18/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (18/5), trong khi tỷ giá trung tâm giảm mạnh sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng giảm nhẹ so với cuối phiên trước nhưng đã tăng mạnh so ...

 • Tỷ giá sáng 17/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:45 | 17/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (17/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau phiên giảm nhẹ trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng không nhiều biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 16/5: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ

  - 09:37 | 16/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (16/5), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 13/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:46 | 13/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng hôm qua.

 • Tỷ giá sáng 12/5: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:10 | 12/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (12/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước nhưng ...

 • Tỷ giá sáng 11/5: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:51 | 11/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (11/5), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 10/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:50 | 10/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (10/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng có tăng, có giảm so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 6/5: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

  - 09:47 | 06/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (6/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với ...

 • Tỷ giá sáng 5/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 10:01 | 05/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (5/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 4/5: Tỷ giá trung tâm giảm

  - 09:34 | 04/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (4/5), trong khi tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 28/4: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:55 | 28/04/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (28/4), trong khi tỷ giá trung tâm tăng sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

    Trước         Sau