• Thả gì để bắt... CASA

    - 09:12 | 22/02/2021

    “Thả” gì để bắt được nhiều CASA? Câu trả lời tùy vào chiến lược của mỗi ngân hàng, nhưng có điểm chung các NHTM đang hướng đến: phát triển ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng ở tất cả các sản phẩm, ...

  • Đề xuất mới về tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng

    - 08:04 | 12/04/2019

    Dự thảo Thông  tư đã bỏ điều kiện về tài sản bảo đảm, cho phép khách hàng sử dụng tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ...

    Trước         Sau