• TP.HCM: Rà soát và đề xuất phí và lệ phí

    - 15:56 | 17/06/2019

    Lãnh đạo UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở, ngành được giao chủ trì xây dựng đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

    Trước         Sau