• Ứng dụng giao hàng mua hộ HeyU có mặt tại TP.Hồ Chí Minh

    - 07:40 | 12/09/2019

    HeyU cung cấp giải pháp quản lý đơn hàng toàn diện cho chủ shop và shipper; rút ngắn thời gian giao nhận đơn; sử dụng công nghệ tự động tính toán quãng đường ngắn nhất và nhanh nhất cho shipper, đồng thời tối ưu hóa ...

    Trước         Sau