• Tỷ giá sáng 17/1: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

  - 10:18 | 17/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (17/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 14/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:19 | 14/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (14/1), trong khi tỷ giá trung tâm có phiên giảm thứ hai liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 13/1: Tỷ giá trung tâm giảm trở lại

  - 09:57 | 13/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/1), trong khi tỷ giá trung tâm đã quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 12/1: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:04 | 12/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (12/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá ngày 11/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:08 | 11/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (11/1), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 10/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:13 | 10/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (10/1), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá ngày 7/1: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:08 | 07/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (7/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá ngày 6/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:13 | 06/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (6/1), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 5/1: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:16 | 05/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (5/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết ngân hàng đã được điều chỉnh giảm.

 • Tỷ giá ngày 4/1: Tỷ giá trung tâm giảm trong phiên đầu năm mới

  - 09:42 | 04/01/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (4/1), trong khi tỷ giá trung tâm giảm trong phiên đầu năm mới thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết ngân hàng không đổi.

 • Tỷ giá sáng 31/12: Tỷ giá trung tâm đi ngang ngày cuối năm

  - 09:49 | 31/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (31/12), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 30/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:07 | 30/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (30/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so ...

 • Tỷ giá sáng 29/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:48 | 29/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (29/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng ...

 • Tỷ giá sáng 28/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:30 | 28/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (28/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 27/12: Tỷ giá trung tâm giảm

  - 09:56 | 27/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (27/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã giảm sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

    Trước         Sau