• Tỷ giá sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ tư liên tiếp

  - 09:51 | 14/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (14/6), trong khi tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 13/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 10:17 | 13/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/6), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ít thay đổi so với phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 9/6: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:33 | 09/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (9/6), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 8/6: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 10:01 | 08/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (8/6), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau hai phiên giảm nhẹ trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã tăng nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 7/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ

  - 09:51 | 07/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (7/6), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 6/6: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:02 | 06/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (6/6), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 3/6: Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng

  - 10:33 | 03/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (3/6), trong khi tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 2/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ

  - 10:46 | 02/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (2/6), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 1/6: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ phiên đầu tháng

  - 09:39 | 01/06/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (1/6), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại sau hai phiên giảm mạnh trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 31/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh

  - 10:11 | 31/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (31/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm nhẹ so với sáng hôm qua.

 • Tỷ giá sáng 30/5: Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

  - 09:41 | 30/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (30/5), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm mạnh sau hai phiên tăng nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng đã được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên ...

 • Tỷ giá sáng 27/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ

  - 09:17 | 27/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (27/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ổn định so với cuối phiên trước nhưng đã tăng nhẹ so với cùng thời điểm ...

 • Tỷ giá sáng 26/5: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ

  - 09:41 | 26/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (26/5), trong khi tỷ giá trung tâm nhích nhẹ sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với cùng ...

 • Tỷ giá sáng 25/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:54 | 25/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (25/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước nhưng tăng ...

 • Tỷ giá sáng 24/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh

  - 09:25 | 24/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (24/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng tăng nhẹ so với cuối phiên trước.