• Tỷ giá sáng 26/5: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ

  - 09:41 | 26/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (26/5), trong khi tỷ giá trung tâm nhích nhẹ sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với cùng ...

 • Tỷ giá sáng 25/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:54 | 25/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (25/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước nhưng tăng ...

 • Tỷ giá sáng 24/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh

  - 09:25 | 24/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (24/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng tăng nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Kiều hối vẫn sẽ giữ đà tăng

  - 14:57 | 20/05/2022

  Dự báo lượng kiều hối về Việt Nam không chỉ ổn định mà có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, trở thành nguồn vốn đầu tư quan trọng trong nền kinh tế. Yếu tố nào tạo lực hút cho kiều hối? Ngân hàng làm ...

 • Tỷ giá sáng 19/5: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại

  - 09:25 | 19/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (19/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 18/5: Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

  - 09:47 | 18/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (18/5), trong khi tỷ giá trung tâm giảm mạnh sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng giảm nhẹ so với cuối phiên trước nhưng đã tăng mạnh so ...

 • Tỷ giá sáng 17/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:45 | 17/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (17/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau phiên giảm nhẹ trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng không nhiều biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 16/5: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ

  - 09:37 | 16/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (16/5), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 13/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:46 | 13/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng hôm qua.

 • Tỷ giá sáng 12/5: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:10 | 12/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (12/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước nhưng ...

 • Tỷ giá sáng 11/5: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:51 | 11/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (11/5), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 10/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:50 | 10/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (10/5), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng có tăng, có giảm so với cuối phiên trước đó.

 • Tỷ giá sáng 6/5: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

  - 09:47 | 06/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (6/5), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với ...

 • Tỷ giá sáng 5/5: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 10:01 | 05/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (5/5), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 4/5: Tỷ giá trung tâm giảm

  - 09:34 | 04/05/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (4/5), trong khi tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên trước.

    Trước         Sau